Pravidla

Datum poslední revize: 3. března 2015

Nová nebo upravená pravidla, od poslední revize, jsou označeny hvězdičkou *

I. Obecná ustanovení

 1. Nikdo z administrátorů nenese žádnou zodpovědnost za sdílený obsah na webu včetně uživateli použitých ilustračních obrázků.

II. Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel není povinen a nebude nikdy nucen poskytovatelem (administrátory) k uvedení svého pravého jména, čísla mobilního telefonu, data narození ani adresy bydliště.
 2. Citlivé informace, které jsou poskytovatelem zaznamenávány, tedy pouze IP adresa a emailová adresa uživatele, bude poskytovatel využívat pouze pro vlastní potřebu a nikdy jej neposkytne třetím stranám.
 3. Emailová adresa uživatele potvrzuje poskytovateli pravost a identitu uživatele, poskytovatel jej bude využívat pouze pro případnou komunikaci a ověření uživatele (například při ztrátě hesla), poskytovatel nebude na uvedenou emailovou adresu uživatele zasílat žádnou nevyžádanou poštu (reklamy, spamy, oznámení).

III. Povinnosti uživatele

 1. Každý uživatel může mít na webu pouze jeden jediný účet, v případě nutné změny uživatelského jména bude uživatel kontaktovat administrátora.
 2. Uživatel uvede svou skutečnou emailovou adresu.
 3. Uživatel (platí i pro návštěvníky), který nedosáhl věku 18-ti let nebude navštěvovat sekci příběhů s označením „18+“
 4. Uživatel nebude nahrávat příběhy, jež napsala jiná osoba, bez jejího souhlasu nebo uvedení zdroje (nejlépe jako odkaz na originální dílo).
 5. Uživatel nebude v nahraných příbězích používat nevhodná, rasově urážející, vulgární slova ani slova s pornografickým obsahem, nezařadí-li daný příběh do sekce „18+“.
 6. Uživatel nebude jako ilustrační obrázek příběhů nahrávat nevhodné, urážející ani obrázky s pornografickým obsahem a to ani v případě zařazení příběhu do sekce „18+“.
 7. Nahráním příběhu na web souhlasí uživatel se sdílením daného příběhu na facebookové stránce poskytovatele.
 8. Uživatel bude příběhy hodnotit pravdivě a spravedlivě.
 9. Uživatel se nebude v komentářích pod příběhy vyjadřovat neslušně.
 10. Uživatel nebude spamovat sekci komentářů.
 11. Uživatel nebude spamovat ostatní uživatele prostřednictvím zasílání soukromých zpráv.
 12. Uživatel je povinen nahlašovat příběhy, ve kterých nalezl nevhodný nebo urážející obsah a domníval by se, že by to na webu sdíleno být nemělo (případně zařadit příběh do sekce „18+“) administrátorům.
 13. Uživatel bude respektovat administrátory.
 14. Uživatel bude sdílet pouze „smysluplné“ příběhy, nechceme nijak omezovat vaší představivost, ale nenahrávejte „blbosti“ a spamy.
 15. Uživatel souhlasí, že porušením pravidel může poskytovatel udělit uživateli permanentní IP ban.
 16. Registrací souhlasí uživatel se všemi pravidly.
 17. *Uživatel nebude v Chatovací místnosti spamovat.
 18. *Uživatel nebude v Chatovací místnosti jakkoliv otravovat ostatní uživatele.

IV. Práva poskytovatele (administrátora)

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či přidat pravidla.
 2. V případě změny těchto pravidel je poskytovatel povinen upozornit uživatele soukromou zprávou.
 3. Poskytovatel má právo udělit uživateli, který určitým způsobem porušil pravidla, udělit permanentí IP ban.
 4. Poskytovatel nebude zasahovat do účtů uživatelů bez jejich souhlasu.
 5. Poskytovatel má právo sdílet obsah umístěný na webu na svou facebookovou stránku.
 6. Poskytovatel bude pokročile šifrovat hesla uživatelů tak, aby se k nim sám nikdy nedostal.